Get Adobe Flash player

Akadálymentesítési pályázat

Akadálymentesítési pályázat

Pályázatok
 
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány a „ A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” című programja keretén belül „ Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése „ című pályázati felhívást tett közzé.
 
A Zala Megyei Önkormányzat  által benyújtott „ A szociális foglalkoztatás esélyeinek növelése a magyarszerdahelyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetében és Otthonában” című projekt támogatásban részesült.
A megítélt támogatási összeg 13 932 740,- Ft.
A projekt teljes költsége 17 415 925,- Ft, amelyből a Zala Megyei Önkormányzat 3 483 185,- Ft önrészt biztosít, amely a teljes költség 20 %-a.
 
A magyarszerdahelyi intézmény akadálymentesítésének támogatása a Norvég Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában valósul meg.
 
A támogatás célja a szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó középületek és a szolgáltatások akadálymentesítésnek elősegítése az önrendelkezés és társadalmi életben való aktív részvétel biztosítása érdekében.
 
A projekt befejezésének dátuma 2010. augusztus 31.
 
Az Akadálymentesítési Koncepció alapján a fenntartó Zala Megyei Önkormányzat pályázatának a célja a Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona rehabilitációs ellátást nyújtó székhelyén a foglalkoztató épület komplex akadálymentesítése.
A projekt keretében megvalósul:
 1.) 1 db akadálymentes foglalkoztató létrejötte
 2.) 4 db műhelyhez való akadálymentes hozzájutás.
 3)  3 új akadálymentesített vizesblokk
 3.) 46 fő számára akadálymentes munkahely létrehozása.
 5.) Info- kommunikációs akadálymentesítés
 
A projekt megvalósulása esetén nemcsak az értelmileg, hanem a halmozottan sérült személyek is igénybe tudják venni az intézmény szolgáltatásait, A nehezen mozgó, jelenleg az intézmény szolgáltatásait igénybevevők is kényelmesebben meg tudják közelíteni a foglalkoztatókat.  Súlyos mozgáskorlátozottak esélyegyenlősége megvalósul a rámpa építésével és a vizesblokkok kialakításával, valamint a nyílászárók cseréjével.
 
Az intézmény nyitott, szívesen fogad érdeklődőket, akik az épület akadálymentesítése után könnyebben és fogyatékosságuktól függetlenül látogatni tudják az akadálymentes épületet. Az akadálymentes parkolók kiépítésével biztosítani tudjuk a mozgáskorlátozott látogatók és érdeklődők fogadását is.
 
A hallássérült számára nyújtott szolgáltatások is bővülnek az indukciós hurok beszerzésével. A piktogramok az értelmi sérültek számára nyújtanak segítséget a tájékozódásban. A kontrasztos színezések, valamint az információs táblák a gyengénlátók számára könnyíti meg a közlekedést.
 
A műhelyekben dolgozó 46 sérült ember számára tudjuk továbbra is biztosítani a munkahelyet, akik számára mind a fizikai, mind az info-kommunikációs akadálymentesítés elengedhetetlen, annak érdekében , hogy a jövőben is nagyobb önállósággal tudják végezni munkájukat, valamint az ide látogató sorstársak, hozzátartozók, társintézmények ellátottai.
A pályázattal megvalósuló akadálymentesítés a szociális foglalkoztatás hosszú távon fenntartható növelését eredményezi, emellett hozzájárul az életminőség javításához is. A versenyképes, fenntartható foglalkoztatás és a sérült emberek által készített piacképes termékek értékesítését is elősegíti a projekt.