Get Adobe Flash player

Együtt egymásért program I. Valkonya

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Gyermek és Ifjúsági Alapprogramon keresztül a Tudat Mezsgyéjén Alapítványt  500.000 Ft pályázati támogatásban részesítette.

Az alapítvány az Alapprogram „Fiatalok közösségformáló, közösségfejlesztő tevékenységeinek, az ifjúsági képviselet fejlesztésének, az ifjúsággal foglalkozó szakemberek tapasztalatcseréjének, szakterületi és ágazatközi együttműködésének támogatására” elnevezésű pályázati kiírásra adta be pályázatát, melyet sikeresen meg is nyert.

A program célcsoportja:

A program célcsoportja 28 fő, Magyarszerdahelyen, és a környező településeken (Kacorlak, Pölöskefő, Gelse, Nagykanizsa) élő fogyatékkal élő (18-29 év) és ép (15-29 év) fiatal. Programunk tervezése során maximálisan figyelembe vettük a fiatalok ötleteit és ez alapján dolgoztuk ki három közösségformáló tréning programtervét.

Cél: Három kétnapos hétvégén a résztvevők a környezetükből kiszakadva, egyenrangú félként vegyenek részt a közösségfejlesztésében. Az erdei környezet, a kirándulások, a túra sajátos szocializációs közösségfejlesztő és nevelési színtér, amely az élményszerzéssel, tartalmas és értékteremtő szabadidős programokkal hozzájárul a fiatalok személyiségfejlődéséhez és a közösség fejlődéséhez egyaránt.

 

Az első kudarc a célcsoport kiválogatásakor ért minket, a pályázat megírásakor a Magyarszerdahelyen élő és az egyesített labdarúgócsapatban focizó középiskolás fiatalok ígéretet tettek a programba való csatlakozáshoz, melyet sorban visszamondtak, nem kívántak részt venni programunkban. Ezért Pölöskefőről és Nagykanizsáról sikerült fiatalokat beszervezni, akik szívesen részt vettek és vesznek a továbbiakban és programunkon.

 

Eligazítás a turistaház lépcsőjén  A Szuloki forrásnál

 

Előzetesen 5 fős csapatokba osztottuk a résztvevőket – 20 fő fogyatékkal élőt és 8 ép fiatalt- , akiknek az volt a feladatuk, hogy az őszi erdőre jellemző terméseket, növényeket, gombákat és bármi mást gyűjtsenek az erőben túránk során. A valkonyai szőlőhegyen lévő kilátó volt az első célpontunk, ahol megebédeltünk és interaktív formában sokat meséltünk a környező Zalai-dombságról. Majd folytattuk az utunkat a Szuloki-forráshoz. A forrásnál hosszabb pihenőt tartottunk, végül visszaindultunk a turistaházhoz.

 

Visszafellé az erdőben  Az összegyűjtött növények rendezése

 

A résztvevők nagyon élvezték a túrát, vidám hangulatban telt az utunk, rengeteg őszi növénnyel megrakodva tértünk vissza. A szállásra visszaérve a csapatok a begyűjtött növényeket, elhelyezték az asztalokon, melyet pontoztunk, ezután 13+1 találatos totót töltöttek ki, melyet a túrán elhangzottakból és látottakból állítottunk össze.

Vacsora után 23 óráig játszottunk, felváltva szerepeltek a közösségépítő és szórakoztató játékok, mindegyiket nagyon élvezték a lakók. A közösségépítő játékokat először kissé félve, de lelkesen teljesítették, különösen érdekes volt a „post it-es” játék, melyet nagyon élveztek. A játékok után a tapasztalatokat folyamatosan megbeszéltük. Szinte mindenki aktín részt vett az este folyamán a játékokban.

 

Post it-es játék  Közös gondolkodás

 

Másnap egész végig közösségépítő és szórakozató játékokat játszottunk.

 

Gyümölcs játék  Játék közben

 

Ebéd után ismertetésre került a résztvevőkkel az áprilisi gelsei találkozó sikeres megvalósulásához szükséges házi feladat – téli és kora tavaszi zalai erdőre jellemző növények, cikkek, képek, szövegek stb gyűjtése.

A tréninget „Azért örültem, annak, hogy itt lehettem…” körrel zártuk. Érdekes volt hallgatni, hogy mit válaszoltak erre a résztvevők. Szinte mindenki megpróbálta pontosan megfogalmazni, azt, hogy mit érez. Kiemelték azt, hogy jól érezték magukat, jó volt a túra, a játékok, a segítők hozzáállása, elfogadása, a szervezés, maga az ötlet, mert szükségük van arra, hogy kimozduljanak otthonról és kötetlenebb formában „kívülállókkal” ismerkedjenek. Kivétel nélkül mindenki hozzátette, hogy a következő tréningen is részt fog venni. Segítőink is nagyon pozitívan nyilatkoztak a hétvégéről, jó hétévégre számítottak, de arra nem, hogy ennyire „jó csapatban” fognak résztvenni.

 

Magyar Angélával közösen mi is csak pozitívan tudunk nyilatkozni a  hétvégéről, mindenki nagyon jól érezte magát, nagyon jól működött a közösségépítés, teljesen egyenrangúként viselkedett  és játszott az ép személy és a fogyatékossággal élő, a segített és segítő. Már most látszódik, hogy a tréningsorozat során az „együtt egymásért” maximálisan meg fog tudni valósulni.

 

 

Magyarszerdahely, 2010. október 25.

 

 

 

                                                                                               Bakos Gerda

                                                                                              projekt felelős