Get Adobe Flash player

E- ügyintézés széles körben

E-ügyintézés - széles körben - tanfolyam és önképző klub


Pályázati program beszámoló


A Tudat Mezsgyéjén Alapítvány "E-ügyintézés  széles körben- tanfolyam és önképző klub" címmel hat hónapos sikeres programot valósított meg. A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával az eMagyarország Program keretében valósult meg.

Pályázatunkat a Miniszterelnöki Hivatal által "Az internet  használat bővítése, az információs társadalom fejlesztése nonprofit szervezetek mintaértékű projektjeinek támogatásával" címmel kiírt NETre Kész pályázatra adtuk be.

A ZMÖ Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthonában dolgozó ápolók-gondozók, illetve a fejlesztési és mentálhigiénés egység idősebb életkorú, számítógépet, internetet nem használó tagjai körében korábban is felmerült az igény egy alapfokú számítógépes tanfolyam elvégzésére, mely gyakorlati információkat tartalmaz. Erre a helyben megfogalmazott igényre vállalta fel alapítványunk programját, lehetőség szerint minél közelebb a lakóhelyhez vagy kedvező közlekedésföldrajzi helyzetben lévő településen.

A pályázati program két részből tevődött össze. Az első szakaszban alapszintű, ismeretterjesztő jellegű, 20 órás tanfolyamot valósítottunk meg az e-ügyintézés témakörében. A képzésbe 50 főt vontunk be az intézményben dolgozók közül, akik Nagykanizsán és a környező településeken élnek. Olyan gazdaságilag aktív személyeket, akik jelenleg munkájukhoz nem használnak számítógépet és internetet, de várható, hogy a közeljövőben szükségük lesz ilyen ismeretekre. Az intézmény három telephelyén ünnepélyes keretek közt történt meg a tanúsítványok átadása.
Programunk másik része a helyi igényeken alapuló önképző jellegű ismeretterjesztő klub. A klubélet során lehetőség nyílt a képzésben résztvevőknek a tanfolyamon tanultak elmélyítésére, gyakorlására. A klubnak a magyarszerdahelyi ZMÖ Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona adott helyet, az infoklubba 20 fő értelmi sérült személyt is bevontunk, akik érdeklődve vettek részt a klub munkájában. Az értelmi sérült személyek játékos formában tanulták meg vagy fejlesztették informatikai tudásukat

Programunk eredményeként a képzésben résztvevők bátrabban oda mernek ülni a számítógép elé, félelmük jelentősen csökkent a számítógéptől, otthonukban böngészik az internetet. Szellemi tőkéjük nőtt, a tanultak alkalmazásával hatékonyabban tudják munkájukat végezni.

A képzést sikeresen elvégzők igénylik a további, hasonló jellegű képzéseket. Alapítványunk ennek érdekében keresi a további pályázati lehetőségeket.