Get Adobe Flash player

Integrált alkotótábor 2012

Beszámoló

2012. április 17-19.

 

 

Alapítványunk idén negyedik alkalommal rendezte meg sikeres alkotótáborát.

2005-ben, 2009-ben és 2010-ben programunkat „Alkotótábor a fogyatékossággal élők önkifejezésének növelése érdekében” címmel valósítottuk meg.

Az előző három alkotótábor tapasztalatai azt mutatták, hogy nagyon nagy igény van a fogyatékossággal élő fiatalok körében arra, hogy a mindennapokból kiszakadva részt tudjanak venni egy alkotótáborban, ahol különböző technikákat ismernek meg, alkotni tudnak, mely nagyon fontos örömforrás, egyúttal egy többnapos táborban új kapcsolatokat is tudnak kötni.

Az alapítvány integrációs törekvései ezzel párhuzamosan egyre jobban felerősödtek, ezért 2012-ben programunkat kibővítve, kicsit másképp szerveztük meg.

Jelen programunk célja az integráció jegyében az volt, hogy együtt alkosson ép és értelmi sérült fiatal.

 

Az alkotótábor időpontja: 2012. április 17-19.

Helyszíne: Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona kastélyparkja, Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.

 

Az alkotótábort Zala megyében hirdettük meg – gyógypedagógiai általános iskolák, diákotthonok, speciális szakiskolák, értelmi fogyatékosok napközi otthonai, fogyatékos személyek otthonai és rehabilitációs intézményei, lakóotthonok, civil szervezetek, támogató szolgálatok számára küldtünk ki meghívókat. A programot az ifjúsági korosztály számára hirdettük meg elsősorban, de természetesen nem zártuk ki az érdeklődő idősebb fogyatékossággal élő személyeket sem.   

Az alapítvány tisztségviselői figyelembe véve az értelmi sérültek kívánságait, valamint a korábbi sikeres tapasztalatainkat a program előkészítésének szakaszában felvette a kapcsolatot nagykanizsai és városkörnyéki közoktatási intézményekkel. Hét intézménnyel együttműködési megállapodást írtunk alá, ezen szervezetek vállalták, hogy diákjaikkal, elsősorban középiskolás és felső tagozatos diákokkal részt vesznek a háromnapos rendezvényen.

 

Célunk az iskolák meghívásával az volt, hogy a lehetőséget biztosítsunk arra, hogy betekintsenek a fiatalok az értelmi sérültek intézményi és művészeti életébe. A fiatalok a nap során nagyon jól érezték magukat, többféle technikát kipróbáltak, kezdeti szorongásaik gyorsan elmúltak. A tábor zárása után több visszajelzés érkezett a kísérőpedagógusoktól, amelyben köszönetüket fejezték ki, valamint jelezték, hogy a kialakult kapcsolatot ápolni kívánják a továbbiakban is.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Az alkotótábor megnyitására 2012. április 17-én, kedden 9.30 órakor került sor. A tábort dr. Halász Gabriella, a Zala Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője nyitotta meg, miután Kollerné Miklósy Erzsébet, a Tudat Mezsgyéjén Alapítvány kuratóriumának titkára és Virt Gyuláné, a Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona igazgatója köszöntötte a résztvevőket.

 

A táborban naponta 9-15.30 óra közt volt lehetősége a résztvevőknek az alkotásra, amit hét műhelyben tehettek meg az érdeklődök. Ezek a következők voltak:

- Bőrműves műhely, vezette: Tóth István

- Fazekas-gipszöntő műhely, vezette: Anik Krisztina

- Gyöngyfűző műhely, vezette: Hóborné Gyurkó Beáta

- Kreatív-textiles műhely: vezette: Tóthné Anik Zsuzsanna

- Papírmerítő műhely, vezette: Cserhátiné Farkas Ildikó

- Pista bácsi papírműhelye, vezette: Lengyák István

- Rajz-festő műhely, vezette: Ács Krisztina

 

Két fogyatékossággal élő fiatal kezdeményezésére alapítványunk a Nosoft Filmstúdió szakemberét felkérte arra, hogy segítséget biztosítson a két fiatalnak egy dokumentumfilm készítésében, mely az alkotótábor mindennapjairól szól. A fotós a három nap alatt az érdeklődő értelmi sérülteknek és ép iskolásoknak is segítséget nyújtott abban, hogy minél szebb fotókat tudjanak készíteni.

 

A tábor terveink szerint az intézmény kastélyparkjában a szabadban, sátrakban kapott volna helyet. A hideg, szeles időjárás miatt a szakmai műhelyek az intézmény különböző foglalkoztató helyiségeiben kaptak helyet. A teljes rendezvény ideje alatt forró teával, üdítővel kínáltuk a résztvevőket.

 

A tábor három napja alatt 370 fő fordult meg a műhelyekben. Egy-egy nap 200-250 fő, köztük fogyatékossággal élő és ép résztvevők, kísérők és segítők vett részt a műhelymunkákban.

 

A táborban résztvevő intézmények:

 

Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola, Thúry György Tagintézmény, Nagykanizsa

Móra Ferenc Általános Iskola, Újudvar

Móra Ferenc Óvoda, Újudvar

Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye, Fogyatékosok Otthona, Nagykanizsa

Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye, Napközi Otthona, Nagykanizsa

Koncz Dezső Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zalaszentgrót

Petőfi Sándor Általános Iskola, Zalaszentbalázs

Rozgonyi úti Általános Iskola, Nagykanizsa

Weörös Sándor Általános Iskola, Gelse

Zala Megyei Fogyatékosok Otthona, Muraszemenye

Zala Megyei Fogyatékosok Otthona, Pölöskefő

Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona, Magyarszerdahely

Zala Megyei Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Célú Lakóotthona, Magyarszerdahely

Zala Megyei Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Célú Lakóotthona, Nagykanizsa

Zala Megyei Fogyatékos Személyek Rehabilitációs Célú Lakóotthona, Pölöskefő

Zrínyi Miklós Általános Iskola, Nagykanizsa

 

Alapítványunk készített egy 16 oldalas ismertető füzetet, mely az alkotótáborban készült alkotásokat, a tábori életet mutatja be fotókon keresztül, valamint tartalmazza a projekt célját, létjogosultságát. A kiadványt alapítványunk eljutatta a résztvevő intézményeknek, meghívott vendégeink, partnereinknek, a továbbiakban marketing célokra tervezi felhaszálni.

 

A rendezvényt április 19-én 15.30 órakor a Tudat Mezsgyéjén Alapítvány kuratóriumának titkára zárta, mely során felhívta a figyelmet a készülő kiadványra és filmre is.

A szervezett alkotótábor céljai a következők voltak:

-         az értelmi sérültek megismertetése a különböző művészeti technikákkal

-         alkotókészség, kezdeményezőkészség kialakítása, fejlesztése

-         művészetek, kultúra szeretetének kialakítása

-         a fogyatékossággal élő emberek önkifejezésének növelése, művészeti életük gazdagítása

-         az alkotás öröme

-         együttműködési készség fejlesztése, csoportmunka

-         új kapcsolatok, barátságok kialakulása

-         közös alkotás, munka fogyatékkal élő és ép fiatalok

-         nyitottság

-         másság megismerése

 

A művészeti táborban végzett munka jótékony hatással volt a résztvevők számára az alábbi területeken:

-         finommotorika fejlesztése

-         figyelem- emlékezet fejlesztése

-         szem-kéz koordináció fejlesztése

-         önállóság, igényesség, a szépség érzete

-         színvilág fejlesztése

-         önkifejezés

-         öröm érzete

-         a különböző művészeti technikák elsajátításával a tapasztalatok, ismeretek bővülése

 

Összességében elmondható, hogy programokban, élményekben gazdag három napot tudhatunk magunk mögött. A rendezvény zökkenőmentesen zajlott, egyedül az időjárás nem volt kegyes hozzánk. A rendezvényen a vendégláda bejegyzései és a visszajelzések alapján szinte mindenki nagyon jól érezte magát.

 

Magyarszerdahely, 2012. április 21.

 

 

 

                                                                                                  Bakos Gerda

                                                                                                  projektvezető