Get Adobe Flash player

2009-es beszámoló

 BESZÁMOLÓ

 

                          „ Tudat Mezsgyéjén „ közhasznú alapítvány 

                                               2009. évi működéséről

ESZKÖZÖK                                                     EZER Ft-ban

Pénzeszközök                                                                                   3.711

Pénzeszköz összesen                                                                        3.711

FORRÁSOK

Saját tőke                                                                                          3.711

Induló tőke                                                                                            40

Tőkeváltozás                                                                                     3.671

Források összesen                                                                           3.711

Közhasznú jelentés:

A Tudat Mezsgyéjén Alapítvány 1995. augusztus 15-én magánszemélyek hozták létre.

Az Alapítvány vagyonának kezelője a Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona ( Magyarszerdahely Újnéppuszta 9.). Az Alapítvány közhasznú.

 

Létrehozás célja:

A Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona lakóinak lehetőséget biztosítani arra, hogy az értelmi fogyatékosok szervezetei által rendezett kulturális és sport rendezvényeken részt tudjanak venni.

Az intézetben élő értelmi fogyatékosok jogainak képviselete és védelme.

Elemi méltóságuk védelme.

Közérzetük és ellátásuk színvonalának javítása.

 

A gazdálkodás főbb adatai:

 

KIADÁSOK                                                EZER Ft-ban

Pénzügyi műveletek ráfordítása                                                    52

Hirdetési díj, fuvardíj, továbbképzés, hitelezés,

tiszteletdíj, szállásdíj                                                                   243

Rendezvény étkezési díja , nyomtatvány, irodaszer vásár-

lása, számítástechnikai eszközök vásárlása, foglalkoztatási

anyag beszerzése                                                                       3.087

Oktatási díj                                                                                    30

ÖSSZESEN                                                                             3.412                                                            

BEVÉTELEK

Lakossági támogatások                                                                105

Kamat bevételek                                                                          189

Vállalkozói támogatás                                                                  550

Pályázaton elnyert összeg                                                         2.123

ÖSSZESEN                                                                              2.967                                             

 

Magyarszerdahely, 2010-05-26

 

 

                                                                                  Hábli Olga

                                                                                  Kuratórium Elnöke